Strona główna | Przesłuchania | Przetargi | Różne

Plan postępowań o udzielenie zamówień na dostawy i usługi na 2019 rok


Plan postępowań o udzielenie zamówień na dostawy i usługi na 2019 rok


OGŁOSZENIE
Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach przy ul. Żeromskiego 12,
ogłasza przetarg nieograniczony
na dostawę instrumentu muzycznego do Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja po otwarciu ofert
Wzór oświadczenia
Ogłoszenie
SIWZ
Zał. 1 Specyfikacja techniczna
Zał. 2 Oferta
Zał. 3 Oświadczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
Zał. 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zał. 5 Wzór umowyOGŁOSZENIE
Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach przy ul. Żeromskiego 12,
ogłasza przetarg nieograniczony
na dostawę instrumentów muzycznych do Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach


Unieważnienie postępowania
Informacja o wyborze
Informacja po otwarciu ofert
Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
Wyjaśnienie do SIWZ
Zał. nr 1 Specyfikacja techniczna poprawiona
Ogłoszenie o przetargu
SIWZ
Zał. nr.1 Specyfikacja techniczna
Zał. nr.2 Oferta
Zał. nr.3 Oświadczenie spełniania warunków udziału
Zał. nr.4 Oświadczenie braku podstaw wykluczenia
Zał. nr.5 Wzór umowy


ARCHIWUM

Przetargi 2016
Przetargi 2015
Przetargi 2014
Przetargi 2013
Przetargi 2012
Przetargi 2011
Przetargi 2010
Przetargi 2009
Przetargi 2008
Przetargi 2007
góra    O Filharmonii  | Aktualności  | Program  | Edukacja  | Bilety  | Wydawnictwa  | Darczyńcy  | Galeria  | Ogłoszenia  | Kontakt
Logo

Copyright © 2003 -Grabka.